Szybka ścieżka

Szybka ścieżka

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. przygotowała dokumentację aplikacyjną celem udziału w konkursie Szybka Ścieżka 1.1.1 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w II rundzie dla sektora MŚP. Utworzone celowe Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe z Liderem Konsorcjum TELVIS sp. z o.o.  złożyło wniosek aplikacyjny celem uzyskania dofinansowania. Planowany do realizacji projekt B+R przy współudziale Politechniki Śląskiej, Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz przedsiębiorstwa COMFORTEL sp. z o.o. firmy z branży IT oraz Lidera Konsorcjum firmy TELVIS Sp. z o.o. to wysokiej klasy interdyscyplinarny zespół bioinżynierów, naukowców, informatyków i elektroników, których celem jest ambitny projekt dotyczący opracowania rozwiązania wpisującego się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje KIS 1 Zdrowe Społeczeństwo. Obecnie projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Lista rankingowa z konkursu powinna ukazać się niebawem na stronach NCBiR.

Skip to content