Oferujemy Państwu szkolenia i kursy z następujących dziedzin:

  • Górnictwo
  • BHP
  • Finanse
  • Prawo
  • Marketing
  • Inne szkolenia techniczne i specjalistyczne

Zajęcia organizowane są w miejscu wskazanym przez klienta lub w siedzibie firmy w Katowicach. Możliwe jest zorganizowanie szkolenia w ośrodkach szkoleniowych.

Lista szkoleń na 2023 r.

Nazwa szkoleniaPrzeznaczenieLiczba dni
Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: przewietrzania i zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami. -
Kurs dla osób dozoru ruchu specjalności elektrycznej, teletechnicznej i automatyki, dyspozytorów gazometrii, dyspozytorów obserwatorów tąpań.
Osoby dozoru i kierownictwa kopalni, powtarzane co 5 lat.
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
2
Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: przewietrzania i zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami.Osoby dozoru i kierownictwa kopalni, powtarzane co 5 lat.
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
2
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa
w podziemnych zakładach górniczych
Konserwatorzy urządzeń i system łączności i gazometrii, powtarzane co 5 lat.
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
5
Zabezpieczenie gazometryczne kopalń – obsługa i konserwacja urządzeń.Konserwatorzy dołowi5
Zabezpieczenie gazometryczne kopalń – dla osób kontrolujących.Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze
i kontroli systemu
5
Dyspozytor gazometrii w zakładach górniczych eksploatujących w II, III, IV kat. Zagrożenia metanowego.Dyspozytorzy gazometrii i osoby mogące pełnić funkcję dyspozytora.
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
5
Obowiązki dyspozytora-obserwatora tąpań w Stacji Geofizyki GórniczejOsoby pełniące funkcje dyspozytora-obserwatora tąpań w stacji geofizyki górniczej2
Obsługa, konserwacja i przeglądy urządzeń systemów sejsmologicznych.Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze
i serwisie
2
Obsługa systemów monitorowania parametrów środowiska w kopalni typu SMP-NT/xx. Obsługa części powierzchniowej.Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze (dyspozytorzy i konserwatorzy powierzchniowi)3
Obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu kontroli parametrów atmosfery SMP-NT/xxKonserwatorzy urządzeń dołowych metanometrii2
Szkolenie i ćwiczenia praktyczne dla Dyspozytorów kopalń, Kierowników Akcji, Bazy oraz Sztabu Akcji zgodnie z zaleceniem Komisji WUG (wraz z symulacją akcji).Osoby kierownictwa kopalni, dyspozytorzy i osoby dozoru mogące pełnić funkcję dyspozytora.
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
1
Kurs specjalistyczny dla:
Dozoru ruchu elektrycznego w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej;


Dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV pod ziemią w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
Osoby dozoru ruchu elektrycznego
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
Elektromonterzy
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
3

3
Kurs dla osób kontrolujących przyrządy i urządzenia służące do pomiarów atmosfery kopalnianej.Pracownicy działu wentylacji, osoby kontrolujące przyrządy i urządzenia do pomiarów atmosfery kopalnianej2
Obsługa systemów łączności telefonicznej i alarmowo – rozgłoszeniowej STAR i SATKonserwatorzy urządzeń łączności (część dołowa i powierzchniowa)2
Funkcje systemów monitorowania parametrów bezpieczeństwa oraz systemów łączności alarmowo – rozgłoszeniowej. Podstawy.Pracownicy z działów: robót górniczych, tąpań, wentylacji, energomechanicznego3
System dyspozytorski THOR: - Obsługa aplikacji dyspozytorskichPracownicy zatrudnieni przy obsłudze, konserwatorzy i dozór3
System dyspozytorski THOR : - Obsługa i utrzymanie systemuPracownicy zatrudnieni przy obsłudze, konserwatorzy i dozór4
Kurs konserwatorów systemów dyspozytora ruchuPracownicy zatrudnieni przy obsłudze, konserwatorzy i dozór3
Kurs dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy dotyczące: przewietrzania i zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał, tąpaniami.
Kurs dla osób dozoru służby do spraw tąpań kopalnianej stacji geofizyki górniczej, dyspozytorów - obserwatorów tąpań.
Osoby dozoru i kierownictwa kopalni, powtarzane co 5 lat.
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego
3
Szkolenie służb dyspozytorskich w zakresie obsługi ogólnozakładowej łączności telefonicznej HETMAN/T oraz aparatu pożarowego oraz w zakresie obsługi systemu alarmowania HETMAN/A lub HETMAN/ZPracownicy dyspozytorni, konserwatorzy łączności, osoby dozoru ruchu.1
Szkolenie telefonistek w zakresie obsługi łączności telefonicznej HETMAN/T (centrale DGT) oraz obsługa wywołań na hasła „pożar, awaria, ratunek”Obsługa awiz oraz osoby dozoru ruchu teletechnicznego1
Szkolenie służb teletechnicznych w zakresie obsługi ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej HETMAN/T i/lub systemu alarmowania HETMAN/A lub HETMAN/Z stopień 1 podstawowy Pracownicy obsługi (konserwatorzy) oraz osoby dozoru ruchu teletechnicznego1
Szkolenie służb teletechnicznych w zakresie obsługi ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej HETMAN/T i/lub systemu alarmowania HETMAN/A lub HETMAN/Z – stopień 2 zaawansowanyPracownicy obsługi (konserwatorzy) oraz osoby dozoru ruchu teletechnicznego2
Kurs specjalistyczny rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w zakresie urządzeń systemów monitorowania zagrożenia tąpaniami.Konserwatorzy urządzeń i system łączności i gazometrii, powtarzane co 5 lat.
Program zatwierdzony w drodze Decyzji Organu Nadzoru Górniczego.
3