Zakres naszych usług doradczych obejmuje następujące elementy:

1. Analiza potrzeb firmy i pozyskanie finansowania dotacyjnego

Planujesz realizację nowego innowacyjnego przedsięwzięcia? Chcesz rozpocząć działania dotyczące dywersyfikacji działania czy rozpocząć prowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwie? A może chcesz rozbudować swoją działalność dzięki nowej inwestycji?

  • pomożemy w ustaleniu potrzeb inwestycyjnych,

  • pobierzemy optymalne źródła wsparcia finansowego,

  • umożliwimy maksymalne wykorzystanie pozyskanego dofinansowania,

  • poprzez szczegółową analizę potrzeb finansowych Twojego przedsiębiorstwa pomożemy dobrać właściwy program unijny, zaplanować realizację projektu, przygotować niezbędną dokumentację do realizacji projektu.

W przypadku podpisania z Nami umowy długoterminowej współpracy otrzymujesz kompleksową usługę i płacisz miesięczne stałe wynagrodzenie obejmujące wyżej wymienione elementy. W ramach takiej umowy tworzymy na bieżąco potrzebne dokumenty aplikacyjne. Otrzymujesz je zawsze na czas i w dogodnym dla Ciebie terminie – co zapewnia Ci duży komfort przy zachowaniu atrakcyjnej ceny za usługi.

2. Przygotowanie projektu unijnego

W ramach współpracy przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną, czyli tzw. wniosek o dofinansowanie. Przygotowana dokumentacja spełnia wymogi formalne, jak i merytoryczne danego projektu. W ramach opracowania wniosku pomagamy również w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz pozyskaniu potrzebnych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Realizacja, nadzór i rozliczanie projektu

Pomagamy nie tylko w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. W ramach współpracy oferujemy:

  • pełne doradztwo przy realizacji projektu,
  • kontroling i koordynacja działań czyli zarządzanie projektem,
  • opracowywanie potrzebnej dokumentacji w czasie trwania projektu,
  • opracowanie i przygotowanie harmonogramów płatności, wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji projektu,
  • nadzór i pomoc w opracowaniu okresowych sprawozdań finansowych i merytorycznych.