XI Seminarium służb łączności i geofizyki ZG

W dniach 15-16 września 2023r. odbędzie się XI Sympozjum techniczno-naukowe
dla służb łączności i geofizyki ZG
w Hotelu Zawiercie **** Business & Leisure

Temat sympozjum:

CyberSecurity – Bezpieczeństwo i Zagrożenia