Archives maj 2021

Nowe możliwości, nowe wyzwania – PRZEMYSŁ 4.0

Nowe możliwości, nowe wyzwania - PRZEMYSŁ 4.0 

Konkurs organizowany przez PARP. Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0

Cel finansowania

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. 

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Jakie technologie mogą być dofinansowane:
 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).
Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie 800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Budżet konkursu 24 mln zł 
Nabór: od 15.06. 2021 do 30-06-2021 

Mapa drogowa dla Telvis Sp. z o.o.

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. rozpoczął koordynacje działań związanych z opracowaniem mapy drogowej dla przedsiębiorstwa TELVIS Sp. z o.o. Podjęta została aktywna współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o. o. celem powstania oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz przygotowania projektu inwestycyjnego w jednym z obecnych konkursów ogłoszonych przez PARP.tj. poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Skip to content