Archives styczeń 2021

Dotacja z ŚCP

Dotacja z Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Działanie 1.2 RPO WSL – Pierwszy projekt badawczo – rozwojowy w konsorcjum Naukowo – Przemysłowym.

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. realizuję usługę zarządzania projektem badawczo – rozwojowym pt.:” Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu” dla Konsorcjum Centrum Naukowo-Przemysłowe -EMAG S. A. oraz Instytut Badawczy  EMAG Sieć Łukasiewicz.

Projekt jako jeden z 21 projektów rekomendowanych do wsparcia, jedyny w konsorcjum przemysł – nauka w województwie śląskim realizuje priorytetowy cel opracowania ekologicznego kompozytowego paliwa stałego dla kotłów małej i średniej mocy oraz opracowania technologii jego produkcji.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 4 mln zł, a dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 3,5 mln zł. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.cnp-emag.pl.

Skip to content