Mapa drogowa dla Telvis Sp. z o.o.

Mapa drogowa dla Telvis Sp. z o.o.

GAWOS Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. rozpoczął koordynacje działań związanych z opracowaniem mapy drogowej dla przedsiębiorstwa TELVIS Sp. z o.o. Podjęta została aktywna współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o. o. celem powstania oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz przygotowania projektu inwestycyjnego w jednym z obecnych konkursów ogłoszonych przez PARP.tj. poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Skip to content