Budowanie polskiej marki sztucznej inteligencji

Badania nad sztuczną inteligencją (z ang. artificial intelligence, AI) mają coraz większy wpływ na gospodarkę i życie społeczne. AI znajduje zastosowanie m.in. w medycynie, energetyce, transporcie, rolnictwie, telekomunikacji, branży informatycznej, w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności kraju. Sztuczna inteligencja ma też znaczenie dla rozwoju edukacji i nauki.

- Badania nad AI są perspektywicznym obszarem rozwoju naukowo-technicznego współczesnego świata i będą decydowały o przyszłej konkurencyjności i pozycji międzynarodowej kraju. Dlatego chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał polskiej nauki do rozwoju technologii AI w Polsce – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. - Wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN „ARTIQ – Centra Doskonałości AI” wpisuje się w strategiczne plany rozwoju sztucznej inteligencji w kraju, m.in. w przyjętą przez rząd „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. A połączenie działań tych dwóch agencji daje możliwość pełniejszego i szybszego zastosowania wyników badań w różnych dziedzinach – dodaje minister.

Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze sztucznej inteligencji poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie AI, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek. W ramach tego wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN, badania podstawowe będą finansowane przez NCN, a środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych będzie przyznawał NCBR.

- Centra Doskonałości AI będą istotnym elementem budowania całego ekosystemu wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Przed nami stoi w tej kwestii wiele wyzwań, które podejmujemy, takich jak rozwój kadr zdolnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na najwyższym światowym poziomie w obszarze AI; zapewnienie ciągłości badań podstawowych i badań przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych oraz komercjalizacja ich wyników; a także wsparcie spółek celowych z sektora zajmującego się AI – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wszystkie te działania prowadzą do budowania polskiej marki w obszarze sztucznej inteligencji na arenie międzynarodowej – podkreśla dyrektor NCBR.

Partner CNP EMAG - SBŁ ITI EMAG  uzyskało miano instytucji hostującej. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu wyłonionego w konkursie to 20 mln zł. Budżet całego przedsięwzięcia to 60 mln zł. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021-2027.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony będzie od 20 września 2021 do 20 grudnia 2021 r. (do godz. 16:00).

W celu uzyskania szczegółów w zakresie przygotowania wniosku prosimy o kontakt.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rozwija rynek Venture Capital

Niezależnie od tego, na jakim etapie jest Twój projekt, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to właściwy adres, jeśli chcesz rozwijać się technologicznie i biznesowo. Granty przyznawane w konkursach, przekazywane za pośrednictwem funduszy VC (venture capital), a także inwestycje tych ostatnich należą do  najbardziej popularnych instrumentów wsparcia z  naszej strony. Jako rządowa agencja NCBR posiada  środki, głównie z  Funduszy Europejskich, oraz odpowiednie know-how.

Uruchomiono spółkę NCBR Investment Fund ASI SA, której celem jest wspieranie tych start-upów, które wchodzą już w fazę ekspansji i wzrostu. Pomimo pandemii polski rynek venture capital okazał się w 2020 roku bardzo silny. Prognozy na przyszłość także są dobre. „Patrząc na rynek VC z perspektywy NCBR, przewiduje się, że najbliższe 2 lata powinny być wyjątkowo ciekawe. Zarówno fundusze funkcjonujące w ramach programu BRIdge Alfa, jak i fundusze działające w ramach funduszu funduszy PFR NCBR CVC wkraczają w  kluczowy okres realizacji swojej działalności inwestycyjnej” – komentuje Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora NCBR, cytowany w raporcie.

Więcej szczegółów w raporcie przygotowanym przez Fundację Startup Poland, NCBR, PFR Ventures, we współpracy z Google for Startups.

W załączeniu ciekawa pozycja warta przestudiowania

Skip to content